logoweb
Pavlův web


Je Čechům lépe než před rokem 1989?

S nedávným výročím Sametové revoluce byly plné noviny úvah o tom, zda-li byla změna režimu změnou k lepšímu, či horšímu. Když se zvonilo klíči na Václavském náměstí, byly mě asi 2 roky. O komunistickém zřízení se dozvídám pouze z knih, z novin nebo od starší generace. Mé názory na socialistické zřízení jsou, dá se říct, takovým filtrem názorů dnešní doby.
foto1
Samotnému mě připadá zvláštní, že všemi nenáviděná komunistická strana dnes dostává tolik volebních hlasů. Na otázku: Proč? mě částečně odpověděl spisovatel George Orwell.

"Lidstvo má na vybranou mezi svobodou a štěstím. pro obrovskou masu lidstva je štěstí lepší."

Mnozí lidé totiž čekají, že se o ně postará někdo jiný, než oni sami. Paradoxně se takovéto typy lidí vyskytují i v mé generaci. za socialismu člověk dostal práci, bydlení a musel se starat asi méně než dnes. Pokud si občan hlídal své názory (podle strany správné), mohl životem proplout prakticky bez potíží.
Revoluce přinesla ve společnosti významnou změnu. Majetek se dostal z rukou státu (socialismus), do rukou podnikatelů, z kterých se stali majetní lidé zaměstnávající ty chudší (kapitalismus). na trh vniklo velké množství lákadel, např. luxusní automobily, které si mohli dovolit jen ti nejmajetnější.
foto2
Lidé si mohli říkat, že bohatí majetku dosáhli svými schopnostmi a inteligencí. Z tohoto omylu je bohužel vyvedla média. Ta, již svobodná, mohla psát o veškerých zlořádech společnosti. A také toho velice využívala, protože psát bylo opravdu o čem. Nepovedené privatizace, Harvardské fondy, vytunelované podniky... Lidem média uštědřila morální ránu. Najednou ti inteligentní a schopní nepracují pro blaho ostatních, ale přemýšlí tím způsobem, jak by mohli vzít co nejvíce peněz mladému rozvíjejícímu se státu. Veřejnosti se rozhodně nelíbily ani korupční aféry. Však hlavním vystřízlivěním bylo to, že majetku dosáhnou lidé vychytralí, úskoční, jací hojně využívají podvodů a intrik. Pokud takového člověka vidím v novinách, jak nasedá do letadla, tak mi to moc radosti nepřidá.
Mnoho takových faktorů jistě přispělo k rozšíření názoru "Zlatí komunisti". Pokud mám na hlavní otázku odpovědět já, bez váhání řeknu - ano. Dnešní společnost má jistě mnoho neduhů, ale lidé se nemusí bát vyjádření svých názorů. Jak řekl Orwell: "Svoboda znamená svobodně prohlásit, že dvě a dvě jsou čtyři. Jestliže i toto je dáno, všechno ostatní z toho vyplyne." To je pro mne dar, kterého si každodenně užívám a uvědomuji si, že lidé v mnoha zemích tento dar nemají.

Vložit komentář.

TOPlist