logoweb
Pavlův web - články


Co je to úspěch?

Když se řekne "úspěšný člověk", mnoha lidem se vybaví lidé v drahých oblecích a v luxusních autech. Můžeme toto s klidným svědomím označit za úspěch? Nejspíš ne. Pro většinu z nás je to symbol úspěchu. Symboly úspěchu tito lidé nezískali úspěchem v životě, získali ho "pouze" úspěchem v zaměstnání.
gates
To je pro mne podstatný rozdíl. Někteří to však nerozlišují. Většinou to bývají ty typy lidí, kteří žijí pouze svou prací. Měřítka úspěchu v životě nejsou, a ani nemůžou být stanoveny, protože prakticky nikdo neví, co život znamená. Měřítka úspěchu v zaměstnání měřitelná jsou. Jsou měřitelná právě již zmíněnými luxusními auty a obleky.
Dle mého názoru je toto porovnávání špatné. Vznikají potom dva extrémy. První jsou lidé, na kterých visí veliká zodpovědnost a velké množství práce, jaké tak tak zvládají. Kvůli tomuto úspěchu musejí obětovat spoustu času. Za svůj úspěch platí tím, že vidí svět jinak. Pokud si neuvědomím, že jsou i jiné formy úspěchu než ten můj, může mi můj "úspěch" stoupnout do hlavy. Druhá strana mince jsou lidé, kteří těm majetnější jejich peníze závidí. Tito lidé nevnímají to, co mají, ale soustředí se jen na to, co nemají. Jsou stejně nešťastní sami nad sebou jako ti vychloubační.
V obou případech je těžké zachovat si zdravý rozum a prakticky jde jen o uvědomění si, že existují i jiné hodnoty. Podnikatel je hrdý na podnik, který vybudoval. Architekt je hrdý na dům, který navrhnul. Zedník zase, že ho postavil. Sportovec je hrdý na svůj fyzický výkon. Jejich úspěchy jsou značně odlišné, však v něčem jsou si podobné. Všichni tohoto úspěchu dosáhli tak, že obětovali svůj čas za nějakým cílem. Dosáhli ho studiem nebo zvyšováním zkušeností či zručnosti.
armstrong
Ale k tomuto všemu musel mít člověk nějaké vlohy. To "něco" v jeho hlavě, co ho pohánělo ke zvolenému cíli. Někdo to "něco" v hlavě ale nemá. Je to jeho vinna? Jsou ti více "úspěšní" oprávněni vytýkat mu jeho "neúspěch"? Proto nejsou oblíbení lidé přesvědčení o své vlastní velikosti a dokonalosti. Lidé vychloubační s přehnanou vírou v sama sebe.
Žádný člověk, který chodí po této zemi není schopen změřit měřítka úspěchu v životě. Je úspěšný například podnikatel, který se vyzná v oblastech obchodu a který z těchto znalostí těží? Nebo je úspěšný myslivec, žijící celý život v lesní roubence a který žije ze znalostí přírody?
Někteří mohou argumentovat, že podnikatel má větší majetek a moc. Tudíž může ovlivnit běh věcí. Může se snažit zlepšit třeba chudobu v Africe nebo pomáhat zemím postiženými přírodními katastrofami. Však i ten "malý" myslivec může ovlivnit běh věcí, byť v menším měřítku. Ne globálně, ale lokálně. Například péčí o přírodu a životní prostředí nebo pomáháním lidem kolem sebe.
Životy lidí jsou příliš složité než aby mohly být porovnávány. Proto nemám příliš rád slovo "úspěšný". Připadá mi, že je ohniskem mnoha problémů mezi lidmi. Snaha po úspěchu v zaměstnání rozhodně není žádná charakterová vada. Přes toto všechno snažení bychom ale neměli zapomínat žít.

Vložit komentář.

TOPlist