logoweb
Pavlův web - články


Můj osmý div světa

Není lehké označit něco za div světa. Není v silách jednoho člověka posoudit co je nebo není div světa. Každý člověk má jiný žebříček hodnot a jiný pohled na svět. Proto se "jeho divy" mohou lišit od ostatních.
Co by mohlo být mým divem světa? Co by mohlo být pro mne stejné, dokonce i lepší než Rhodský kolos nebo pyramidy v Gíze? Sedm nejvýznamnějších starověkých staveb bylo označeno jako divy světa. Pro mne význam sousloví "div světa" vyplývá, jakožto něco hmotného.
jezdci pitt
Nějaký sen, od kterého se táhne úzká a klikatá cestička k jeho naplnění. Jsou to pro mne stavby, které jejím stavitelům přinesly smysl života a nesmrtelnost, trvající dokud na špičky egyptských pyramid budou stále dopadat paprsky slunce. Však na svět bychom neměli hledět růžovými brýlemi a pro divy světa to platí také. Většina těchto staveb byla vykoupena otroctvím a byly postaveny pod ranami bičů. Můžeme pyramidy pokládat za dílo celého egyptského národa, když si jen pár mocnářů prosadilo svoji vůli a těm ostatním svoji vizi prostě vnutili?
Už vím, co je můj osmý div světa. Nedá se říci, že by šlo o něco hmotného. Pozitivně neovlivňuje lidstvo, však provází ho již od jeho vzniku. Dá se říci, že tento div vlastně vůbec nemáme rádi, ale přitom se k němu lidstvo rádo vrací. Ptáte se jak se jmenuje onen div světa? Jeho jméno je válka. Válka je odraz člověka, odraz jeho špatnosti a zloby. Odraz jeho touhy ničit a zabíjet. Válka se s postupem času mění, však stále zůstává, jako černý mrak nad městem. Jako ta černá strana naší duše, která se schovává uvnitř nás, aby mohla později vybuchnout. S čistým svědomím ji zařadím mezi divy světa. Lidé nepřestanou žasnout nad válečnými skutky. Neubude dětí a dospělých, kteří si budou pročítat válečné příběhy. Nepřestanou se natáčet válečné filmy a lidé jim budou stále věnovat svou pozornost. Se sedmi původními divy má válka společnou jednu věc: utrpení těch, kteří je (nebo ji) tvořili.
Stejně jako starověcí architekti, tak i vojenští vojevůdci nebo bojovníci si vydobyli nesmrtelnost. Kdo by neznal souboj Achilla s Hektórem v Trojské válce. Boj Caesara s Vercingetorixem při římských vpádech do Galie. V dějinách i v našich pamětích jsou vryta jména Attila, Napoleon, Nelson nebo Čingischán.
hitler pz
S průběhem času se intenzita a průběh války měnil k horšímu. Od prvních potyček mezi tlupami v pravěku, lidstvo dosáhlo úžasného válečného pokroku. V Sarajevu byla jako ze startovní pistole, vypálena kulka na arcivévodu Ferdinanda. Startovním výstřelem byla válka zahájena a za měsíc potom již probíhala moderní válečná mašinérie naplno.
Nesmyslnost byla v tomto viděna snad více než v jakékoli jiné. Generace lidí zmučených válkou odešla do svých domovů, však víc bylo těch, kteří neodešli vůbec. První světová válka vyryla hlubokou ránu do srdcí všech. Bohužel člověku se rány rychle hojí a ještě rychleji zapomíná. O dvacet let později napadly německé tanky a bombardéry Polsko a začala válka nová, snad ještě horší než ta předcházející. Ničivost zbraní se opět znásobila. Nastupující poválečné generaci se podařilo vystupňovat válku ještě více, než ostatním válečným předchůdcům. Dvě velmoci USA a SSSR na sebe náhle mířili jadernými zbraněmi.
A toto je ten bod, ten moment, ten okamžik. Položme si otázku, jak to vše mohlo zajít tak daleko? Naše planeta byla svědkem mnoha válečných tažení a mnoha bitev. Po skončení jedné války hned lidé zbrojili a chystali se na válku další. Jen co se situace v zemi stabilizovala hned se zase povolával lid do zbraně. Válečné situace stále gradovaly, až jsme dospěli do onoho extrémního okamžiku. Okamžiku apokalypsy. Nebyla to však nějaká vůle boží, ale vůle hrstky nejmocnějších lidí světa. Pár lidí rozhodovalo o životě miliard. Bohužel (a to je to podstatné) i o životě svém. Možná těmto státníkům tato situace jak se říká "nastavila zrcadlo". Nebo šlo spíše o pud sebezáchovy.
valka valka2
Situace se po pádu komunistického režimu začala obracet k lepšímu. K úplnému vystřízlivění však nedošlo. Válka ve Vietnamu a nynější pokračující v Iráku nepatří mezi mírové konflikty.
Ať se nám to líbí nebo ne, válka je spjatá s lidstvem odpradávna. Důvod bych viděl v lidské hrabivosti. Když jste na ulici, říkáte si, že trochu peněz by neškodilo. Potom vlastnit auto by taky nebylo špatné. No a potom jste prezidentem a přemýšlíte jak přemoci Sovětský svaz ve zbrojení. Život není peříčko, tak proč ho ostatním zhoršovat.
Z prvního pohledu by se mohlo zdát, že válka nepřináší lidstvu žádný užitek. Opak je pravdou. Užíváme si dnes mnoha technických vymožeností, které by nevznikly nebýt války. Válečnému vývoji vděčíme za většinu nových technologií. Například dopravní prostředky i komunikační přístroje se vyvíjely v novodobých zbrojírnách. Největší přínos pro lidstvo měla nejspíš Studená válka. Do vesmíru se začaly vystřelovat rakety s družicemi a začali se vystřelovat do prostoru i kosmonauti. Dnes se bez satelitů na oběžné dráze Země neobejdou mobilní telefony, ani navigace nebo televizní přenosy. Funkce GPS je pro běžné užití schválně zkreslována, aby nemohla být zneužita. Lehce mi to připomnělo vyprávění o zkreslování map za minulého režimu. Víte například, pro co byl konstruován první jaderný reaktor? Pro výrobu jaderné bomby, pro nic jiného. První reaktor vyrábějící elektřinu byl vyroben v Sovětském svazu, ale spíše pro efekt. Je paradoxem, že stroj pomáhající lidstvu s výrobou energie, byl původně konstruován jako pomůcka pro zničení všeho živého.
bomba raketa
Svět se nyní nachází na novém prahu. Evropa po staletí ničená nekončícími konflikty a spory se sjednocuje. To co nedokázal Caesar, Napoleon, Hitler nebo Stalin se nyní odehrává. Z Evropy se stává stále pevnější celek. Na Evropském kontinentě nastává období relativního klidu. Je jen na nás, jestli dopustíme další oprášení hlavní.
Bylo by pošetilé myslet si, že válka zmizí jednou provždy z povrchu země. Stejně pošetilé je myslet si, že zmizí lidské vlastnosti jako zloba, nenávist, hrabivost a touha po krvi nebo po moci. Válka se nikdy nemění. Římané vedli války kvůli otrokům a bohatství. Španělé kvůli zlatu a novým územím. Hitler dokázal vybudovat ze zničeného Německa ekonomickou supervelmoc. Ale válka... válka zůstala stejná.

Vložit komentář.

TOPlist