logoweb
Pavlův web

Mé příspěvky ve Středníku č.6

Generel ČVUT

V nedávné době došlo ke zveřejnění studie (generel.cvut.cz), která obsahuje plán, jakým by se mělo ubírat ČVUT z hlediska všech jejích prostor a objektů. Jde o relativně blízkou budoucnost, protože se jedná o období roku 2007 - 2017. Podle obsahu je poznat, že si vedení ČVUT neklade příliš nízké cíle. Univerzitní objekty jsou v dnešní době doslova rozházené po celé Praze, proto hlavní myšlenkou generelu je postupné soustřeďování objektů pouze do dvou kampusů, a to v Dejvické čtvrti a v Novém městě.
obr1
V objektu na Karlově náměstí 13 v Praze 2, kde sídlí fakulta strojní a elektrotechnická, se má uskutečnit rekonstrukce vestibulu a dvorního prostoru. Výsledek bude mít pozitiva hlavně pro studenty protože se jedná o odpočinkové a shromažďovací prostory právě pro ně. Rekonstrukce by měla být dokončena v tomto roce. Ve fakultě jaderného a fyzikálního inženýrství se bude v roce 2012 pokračovat vestavba půdních prostor a opravě poslucháren. Ve druhém objektu FJFI na Březové ulici ve Starém městě proběhne také půdní vestavba (rok 2009).
Jestli proběhne vše podle generelu, čtvrť Dejvická se může těšit na skutečné stavební orgie. Ihned na Vítězném náměstí má proběhnout realizace dlouho diskutovaného projektu Dejvice center. Dosavadní plocha parku a zeleně bude plně zastavěna. Nové objekty uzavřou kruhový tvar Vítězného náměstí. Místo parku vzniknou nové prostory pro ČVUT a VŠCHT, kam se mimo jiné přestěhují rektoráty obou univerzit. Dále se zde budou nacházet prostory pro komerční a administrativní využití, supermarket, restaurace a rozsáhlé podzemní parkoviště. Dejvice center jakoby uzavře celý kampus ČVUT, do kterého se bude vcházet skrze veliký otvor v jednom z objektů. Do objektů budou zakomponovány také dva výstupy z metra.
Za fakultami strojní a elektrotechnické, se nachází komplex halových laboratoří. Naplánovaná dostavba a přestavba je také součástí projektu Dejvice center. Dojde tu k výraznému nárůstu podlažních a parkovacích ploch. Celý komplex spolkne více jak dvě miliardy korun bez výstavby parkoviště.
Nejspíš všichni studenti studující v Dejvicích zaregistrovali zprávu o změnách v obou menzách v nadcházejících letech. Budoucí zrušení modré menzy má návaznost s generelem. Do jejích prostor se totiž přesune dopravní fakulta, která nyní sídlí v Praze 1 a v Praze 2. . Celá menza samozřejmě projde rekonstrukcí a součástí stavebních úprav bude i nástavba deseti pater nad supermarketem Delvita. Výsledná budova bude působit jistě silným reprezentativním dojmem,
obr2
proto je logické, že se v ní budou nacházet univerzální a reprezentativní prostory pro celou univerzitu. Předpokládané náklady dosahují 850mil. Kč. Výstavba bude probíhat v letech 2010-2012.
Protože dojde ke zrušení celé "modré" technické menzy jediným stravovacím objektem zůstane "červená" menza ve Studentském domě. Bude proto nutné navýšit prostory pro přípravu a konzumaci jídel. Objekt se zvětší o celé jedno patro (2000m2) a opraví se celá fasáda. Dojde k dispozičním změnám přičemž prodejna skript, CIPS, studentský klub, poliklinika, vydavatelství průkazů a prostory studentské unie zůstanou zachovány. Předpokládané náklady jsou 400mil. Kč a realizace jen naplánována na rok 2012-2013.
Jelikož se s přestěhováním fakulty dopravní do Dejvic ještě více zvýší potřeba po učebních prostorách (zvláště po přednáškových sálech), byl vypracován projekt na úplně novou budovu ČVUT. Budova tvaru krychle bude stát na parkovišti blízkého fakultě architektury a Studentského domu. Budou se v ní nacházet výhradně učební nebo vědecké prostory a dvě auly o kapacitě 300 a 180 studentů. Část učebních prostor bude věnováno fakultě architektury a umožní tím uvolnění prostor ve FSv-A, Technické menze a objektu v Žilkově ulici. Celý objekt bude mít užitný prostor 23 432m2, rok realizace je 2008-2010 a náklady 1,2 mld. Kč.
Určitě za zmínku stojí plán na kompletní rekonstrukci fasád u fakulty stavební, strojní a elektrotechnické. Opravu jistě nejvíce uvítají studenti fakulty strojní, jelikož jim dnes u vstupu skoro padají na hlavu kousky mozaikovitého obkladu. Plocha všech fasád je skoro 45 000m2 a náklady na opravu jsou vyčísleny na 552 mil. Kč. Práce na FS už probíhají a skončit by měly v roce 2009.
obr3
FSv si na opravu pár let počká. Začít by měla až v roce 2012 současně s dostavbou bloku D. Zde se 430 mil. Kč investuje do řešení optimálního funkčního využití prostoru dostavbou dalších nadzemních podlaží. Beze změn nedojde ani blok A, kde existují dvě varianty rekonstrukce. V první jde o pouhou rekonstrukci fasády a částečné dispoziční změny. V druhé se jedná o mírné rozšíření budovy o 14 825m2 směrem ke vchodu do fakulty. Případné rozšíření by stálo cca 535 mil. Kč. Jako poslední rekonstruovaný objekt v Dejvicích je bývalé kino Orlík blízko Bubenečské koleje. V budoucnu zde vznikne multifunkční prostor, který bude využíván nejen v rámci ČVUT. Vědecká práce bude probíhat skrz FAMU, DAMU a UMPRUM.
Z hlediska ubytování je v dlouhodobém plánu pamatováno na opravu kolejí v Bubenči, Podolí a na Strahově. Však na kolejích Strahov jde o značně nákladné práce, proto je rekonstrukce stále diskutována. Do ubytování patří i projekt nadstandardního bydlení ve Střešovicích. Na místě kde se dnes nachází nefunkční sauna a park, by měl vyrůst areál pro bydlení pedagogů a studentů ČVUT. Soubor obytných objektů bude umístěn v parkovém prostředí s vodní okrasnou nádrží, které bude užíváno i veřejností. Další objekty pro bydlení pedagogů a vědeckých pracovníků se plánují postavit ve čtvrti Motol v ulici Kotlářka.
Při čtení generelu je člověk opravdu ohromen nad tím, jak v textu lítá jedna miliarda za druhou, protože celkové investiční náklady přesahují 9 miliard korun. ČVUT spoléhá mimo vlastního rozpočtu na státní dotace a dotace z Evropské unie. Některé projekty budou realizovány formou PPP. Teď jen zbývá popřát všem pracovníkům, pedagogům a studentům, aby všechny miliardy přišly na to pravé místo. O tom, jak je investovat má zdá se ČVUT opravdu jasno.


Podzemní výukové středisko Josef

Fakulta
obr4
stavební v roce 2007 slavnostně otevře nové výukové středisko u obce Čelina na Příbramsku. Bývalé průzkumné štoly, které byly raženy k hledání zlatých žil, budou využívány pro praktickou ukázku a lepší spojení studentů s praxí. Vstup do komplexu je zajišťován dvěma tunely, na nichž se napojuje mnoho chodeb dosahujících délky 9km. Výuka začne ve akademickém roce 2007/2008 a bude probíhat převážně ve více dnech po sobě. Pobyt ve výukovém středisku bude spojen s oblastmi podzemních staveb, mechaniky hornin, geotechniky, materiálového zkušebnictví, inženýrské geologie, geodézie a mapování a hydrologie. Celý projekt spolufinancuje Evropská unie, Česká republika a hlavní město Praha. Pokud se chcete dozvědět více o místě, kde třeba jednou strávíte několik dní, koukněte se na odkaz www.uef-josef.eu, kde najdete mimo jiné i obsáhlou fotogalerii.

Středník Březen 2007 - Celý časopis ve formě PDF


Vložit komentář.

TOPlist