logoweb
Pavlův web


Tento projekt jsem vypracoval do soutěže Stavba vysočiny, která probíhá každoročně pro studenty čtvrtých ročníků středních škol. Umístil jsem se na skvělém třetím místě. Úkolem bylo vyplnit místo mezi autobusovým nádražím a ulicí Vítězslava Nezvala v Třebíči. Požadavkem bylo navržení min. 30 parkovacích míst. Objekty byly výškově omezeny, ato na dvě patra + krov. Parcela se nachází asi 1km od centra města Třebíč.

ulice1 ulice2 ulice3 ulice4

Parcela se nachází v blízkosti autobusového nádraží a tradiční zástavbou v ulici. Zástavba této ulice se nachází v pohledu na
obr.1
Baziliku, proto jsem kladl důraz na tradiční architektonické pojetí. Hlavním prvkem mého návrhu je podzemní parkoviště o kapacitě 75 aut. Poslední dobou jsem hodně četl o problémech města Třebíč z hlediska parkování. Hlavně o postupném rušení parkovacích míst v židovském městě a o budoucím plánu odsunu dopravy z Karlova náměstí. Část provozu jsem se rozhodl přesměrovat do ulice Vítězslava Nezvala. Tím se zvětší ruch v ulici a vznikne poptávka po prodejních plochách. Proto jsem v zástavbě navrhoval obchodní dům společně s prostory pro malé podnikání. Zástavbu lze prakticky rozdělit na dvě části. První objekt obchodního domu a druhý je souvislá uliční zástavba. Architektonické pojetí obchodního domu jsem se rozhodl pojmout více důrazně, aby na sebe dokázal upozornit. Což je dle mého názoru pro obchod přínosem. V celém objektu jsem kladl důraz na přirozené osvětlení, proto jsem navrhoval prosklené stěny a více rohových oken. Některá obchodní střediska se až moc spoléhají na umělé osvětlení a myslím si, že se zákazníci cítí lépe v přirozeně osvětlené budově. V exteriéru jsou použity desky Cetris v imitaci dřeva. Druhý objekt je opticky rozdělen pravidelným ustupováním obvodového zdiva a různými barvami fasád a střechy. Pro částečné rozdělení hmoty v horizontálním směru navržena římsa. Objekty stojí na ŽB desce, která je podporována systémem průvlaků a sloupů. Na zastropení parkoviště se nachází skladba pochozí a zelené střechy. Z hlediska funkce jsou v druhém objektu prostory pro malé podnikání, čtyři jednotlivé byty, administrativní prostory pro firmy a ateliéry.
Podzemní parkoviště má kapacitu 75 míst a společně s parkováním na povrchu se jedná celkem o nových 100 parkovacích míst. Vjezd do parkoviště je zajišťován obousměrnou rampou a celé parkoviště je odvětráno částečně uměle a částečně přirozeně (k odvětrání jsem využil výškového rozdílu mezi ulicí V.N. a autobusovým nádražím). V celém mém návrhu jsem se snažil klást důraz na parkovací místa a zároveň na vytvoření nového centra obchodu a služeb. Architektonický návrh jsem se snažil pojmout tradičně, tedy až na objekt obchodního centra, které jsem chtěl schválně navrhnout jako solitér.obr.1 obr.2 obr.3 obr.4 obr.5 obr.6 obr.7 obr.8 obr.9 obr.10 obr.11 obr.15 obr.12 obr.13 obr.14 obr.15 obr.16 obr.17 obr.18 obr.19


Ke stažení:

PREZENTACE PROJEKTU - Prezentace mé práce v programu Powerpoint.
TOPlist