logoweb
Pavlův web


V této práci dvoučlenný tým Prchal a Šilhan, dostali za úkol studii rekonstrukce tělocvičny. Tělocvična stojí v městě Kostelec a byla postavena za minulého režimu, což jejímu architektonickému slohu naprosto odpovídalo. Město chtělo z tohoto objektu udělat jakési multikulturní centrum. Na tělocvičnu navazuje objekt hotelu, které město nevlastní. Studie jsme nakonec udělali dvě, které se lišily hlavně v architektonickém pojetí a mírně i v dispozici. V druhé verzi jsme uvažovali i s částečnou rekonstrukcí sousedního objektu hotelu.

kostelec kostelec2 kostelec3 kostelec4 kostelec5

1. Verze

Tato verze vznikla jako prvotní nápad. Sousední objekt zůstává v původní podobě a vychází z možnosti, že majitel hotelu s rekonstrukcí nebude souhlasit. V návrhu půdorysů bylo využito původní dispozice u hrací plochy, pódia a přiléhajících šaten. Budoucí multikulturní centrum bylo řešeno jako bezbariérové. Objekt byl částečně rozšířen (viz obrázek schéma). V prvním podlaží byl dále navžen ochoz, bar, sprchy a WC. V tělocvičně jsme zamýšleli použití skládací teleskopických tribun, které by umožnily multifunkčnost nejen sportovního prostoru. Bylo navrženo částečné zastropení, kde jsme navrhli internetovou kavárnu a posilovnu. Objekt je zastřešen obloukovými příhradovými nosníky.

obr.1 obr.3 obr.4 obr.5 obr.6 obr.7 obr.8 obr.9 obr.10 obr.11 obr.12 obr.13

2. Verze

Druhá verze má oproti první mírné změny v dispozici. Rozšíření objektu zůstalo stejné. Bylo zmenšeno WC a místo toho navrženy šatny. Díky tomu se uvolnily dvě místnosti, které jsme funkčně nespecifikovali. Ochoz je veden vnitřkem objektu. V prostoru tělocvičny jsou opět zamýšleny teleskopické tribuny. Druhé podlaží je prakticky totožné jako u první verze. Hlavní odlišnosti druhého návrhnu jsou v exteriéru. Objekt je zastřešen částečným průnikem dvou oblouků, které jsou tvořené opět z příhradových nosníků. Očekávaná je následná rekonstrukce u sousedního hotelu, díky níž se dosáhne architektonické celistvosti celého areálu. Je nutno zmínit, že nápad tohoto návrhu nepocházel od nás, ale od pana učitele Holčapka, který nás učí v Konstrukčním cvičení.

obr.13 obr.14 obr.15 obr.16 obr.17 obr.18 obr.19 obr.20 obr.21 obr.22 obr.23 obr.24

TOPlist