logoweb
Pavlův web

Tepelné řešení předsazených konstrukcí

Balkóny nebo lodžie jsou běžnými konstrukcemi na mnoha objektech rodinných domů. Zajišťují jakési osobní propojení s okolím, aniž bychom museli opustit dům. Přesto projektanti musí u jakékoliv předsazené konstrukce řešit základní problém. Tepelný most.

Předsazená konstrukce se totiž často řeší vyložením stropu před fasádu objektu. V dnešní době je teplo drahé a tomu se přizpůsobuje i zdivo, které brání, co nejvíce, úniku tepla z objektu. Bohužel materiál stropní konstrukce většinou vede teplo velmi dobře. Skrz předsazenou konstrukci má tedy možnost unikat velké množství tepla. Vzniká tepelný most (viz. článek Zdivo a teplo).
Bohužel problém nekončí jen u finanční ztráty způsobené tepelným prostupem. Celá konstrukce je v zimních obdobích velmi chladná a dochází v ní ke srážení vodní páry. Po nějaké době ignorování tohoto problému začnou ve vlhkých místech vznikat plísně, čímž se zhorší zdravotní podmínky v obytném prostoru. Je totiž dobře známo, že plísně mohou způsobit alergie a jiné zdravotní problémy.
Kondenzace vodní páry a eliminace prostupu tepla se zajišťují několika způsoby. První je relativně jednoduchý. Celá předsazená konstrukce se obalí tepelnou izolací. Řešení je však pracné a celá konzola se opticky zvětší, což může vadit z architektonického a estetického hlediska.
Druhým je částečné přerušení konstrukce. Používá se u trámových stropů nebo stropů s nosníky, kdy tyto nosníky necháme probíhat obvodovým zdivem, ale mezi nimi prostor vyplníme tepelnou izolací. Až za tuto izolaci se na nosníky betonuje balkónová deska popř. osadí stropní vložky. Pokud jsou nosníky z oceli je důležité neopomenout kondenzaci vody a tedy je opatřit patřičnou protikorozní úpravou.
Třetí řešení je řešení pomocí Iso-nosníku. Je to pruh polystyrenu vložený do železobetonové desky v místě, kde přechází přes obvodovou konstrukci. Síly od předsazené konstrukce jsou přenášeny výztuží, která prochází skrz polystyren. Výztuž procházející polystyrenem je nerezová a je navařená na klasickou betonářskou výztuž, aby nedocházelo ke korozi. Právě proto je výroba Iso-nosníků velmi pracná. Přesto jde o nejelegantnější řešení předsazených konstrukcí.
Někteří ne úplně informovaní stavebníci mají, ve snaze o snížení nákladů, tendenci úplně vynechat tepelně-technické řešení předsazených konstrukcí. Vystavují se tak ale riziku, že v budoucnu budou nuceni, za své tehdejší šetření, zaplatit mnohem větší cenu.


Vložit komentář.

TOPlist