logoweb
Pavlův web

Ocel v rodinném domě

Ocelová skeletová konstrukce je velmi známý pojem v pozemním stavitelství. Však v souvislosti s výstavbou rodinných domů jde u nás o něco nezvyklého. Existuje pár firem, které tento typ výstavby nabízí, ale mezi lidmi o ně není příliš zájem. Otázka je, bude tomu tak i v budoucnu?
Pokud si ve vyhledávači na internetu vyzkoušíte najít nějaké stavby rodinného typu s ocelovou konstrukcí, nebudete úspěšní, pokud k tomu použijete češtinu. V Česku se jedná o novinku a lidé preferují spíše tradiční druh výstavby, tedy výstavbu mokrou cestou. Před pár lety tento stereotyp narušily dřevostavby, které pronikly na trh. Ze začátku měly mnoho odpůrců, přesto si ale vydobyly své místo ve stavebnictví,a dnes jsou pokládány za běžné.
V angličtině se dá o „steel house“, jak jsou tyto domy nazývané, najít mnohem více informací. Především v USA, Austrálii, ale i v Anglii nebo Německu. Celá konstrukce tohoto rodinného domu se skládá z již zmíněného ocelového skeletu, na který se provede opláštění a izolace. „Pro“ hraje hlavně rychlost výstavby, díky níž je i cena těchto domů zajímavá.
foto1
V Americe ocel pronikla do konstrukční soustavy rodinných domů hlavně kvůli zvýšené ceně dřeva. Cena se zvýšila kvůli novým legislativním novinkám, které mají pomoci životnímu prostředí. Američané poté hledali jiný levný materiál a jejich pozornost se upřela na ocel, jejíž cena na rozdíl od dřeva poněkud klesla. Dalším pozitivem pro ocelovou konstrukci byla její odolnost v seismických oblastech, což byla i jedna z hlavních výhod, jaká přispěla k rozšíření této výstavby v zemětřesením silně sužovaném Japonsku. Nyní i v Číně probíhá proces, kdy vláda podporuje omezení tradiční výstavby z cihel a betonu a hodlá ji nahradit právě „ocelovými domy“, aby ochránila ornou půdu a zmírnila, už tak vysoké, znečištění vzduchu.
Výhody ocelového skeletu jsou patrné již v první fázi výstavby. Na základy se spotřebuje mnohem méně hmoty ve srovnání se zděnou konstrukcí, navíc u jednoduchých základových poměrů se dají použít prefabrikované patky, čímž je proces výstavby rychlejší. Po vyřešení základů následuje montování kostry domu z ocelových profilů. Díky vysoké pevnosti oceli jsou nosníky tenčí a lehčí oproti známým nosníkům dřevostaveb. Výrobce tvrdí o rychlosti montáže, že dva muži mohou vztyčit konstrukci o ploše 200m2 ve třech pracovních dnech. Dům je poté možno dokončit jakýmkoliv dostupným materiálem, z kterého se provede obložení. Australský výrobce Fort Network prohlašuje, že rodinný dům může být obýván za dva popř. tři měsíce.
Česká republika vyrábí 600kg oceli v průměru na jednoho obyvatele, čímž je jedním z největších výrobců oceli. 30% vyrobené oceli je vývoz, 55% spotřebuje strojírenství a 15% české oceli se točí ve stavebnictví. Z množství oceli ve výstavbě je 65% určeno na výrobu výztuže a ze zbylých 35% se vyrábějí ocelové konstrukce. Pokud chceme evropskou statistiku, stačí tyto čísla prohodit- 65ti procentní většinu zde zaujímají právě ocelové konstrukce. Z čísel jasně vyplývá, že v Česku se využívá spíše betonových konstrukcí než ocelových a v Evropě je tento trend opačný.
Mezi výhody ocelových konstrukcí patří hlavně rychlá výstavba a do karet jí hraje i stoprocentní recyklovatelnost a výroba v dílnách. Ocel má také nejlepší poměr pevnost / hmotnost, než ostatní materiály. Jako nevýhody je ale třeba označit nutnost mechanizace a problém difúze. Ocelové nosníky musí být pečlivě izolovány a problém kondenzace vody je zde větší než u staveb s dřevěnými skelety.
A úplně největším problémem pro případného zájemce o „ocelový dům“ je nedostatek firem, které jsou na výstavbu podobných druhů domů připraveny. V zemi s tak velkou výrobou oceli je to docela paradox, ovšem vzhledem ke zkušenostem zahraničních firem je docela možné, že se podobně pestrých nabídek dočkáme i u nás. Kdoví, možná se v budoucnu splní představa Julese Verna o Ocelovém městě a my budeme bydlet v domech, jejichž nosná konstrukce bude právě z oceli.


Vložit komentář.

TOPlist