logoweb
Pavlův web


Články pro stavimedum.cz

Vlhkost - sanační řešení O tom, jak lze redukovat množství vlhkosti v objektu

Světový experiment v českém Mokrsku O velké požární zkoušce ČVUT

Konstrukce lešení Článek o lešení směřovaný na laickou veřejnost

Odvážná myšlenka Roberta Bruna Popis opravdu netradičního stavebního díla

Ztužující věnec Laické vysvětlení působení stavebního prvku

Zakládání v blízkosti jiného objektu Problémy vznikající při výstavbě proluk

Zabezpečení stavebních jam Druhy pažení a svahování

Vlhkost - nepřítel stavby - O tom, co způsobuje vlhkost

Tepelné řešení předsazených konstrukcí - Jak zabránit úniku tepla u konzol

Technologie staveb - O základních technologických stavebních postupech

Střešní světlíky aneb budiž světlo - O tom jak zprávně používat tento druh osvětlení

Střešní pláště - Základní rozdělení střešních plášťů pro laiky

Princip předpjatého betonu - Laické vysvětlení principů předpjatého betonu

Předsazené konstrukce - Základní rozdělení konzol

Požadavky na stropní konstrukce - O technických nárocích na stropy

Pohyby stavby - Pojednání sledující příčiny určitých poruch staveb

Pohledový beton inženýrským pohledem - Článek o relativně moderním materiálu

Nastává comeback dřeva? - Úvaha nad využitím dřevěného materiálu v budoucnu

Zděné konstrukce - Zdivo z hlediska provádění a druhů

Zdivo a teplo - Jak se měnilo zdivo v průběhu historie

Základové konstrukce - Navazuje na článek Geotechnický průzkum a výkopové práce

Geotechnický průzkum a výkopové práce - Jeden ze prvních článků pro laiky

Greenfields versus brownfields - Článek o fenoménu ve stavebnictví z posledních let

Solární žaluzie - Novinka firmy Isotra

Ocel v rodinném domě - Popis u nás nepříliš známého druhu výstavby rodinných domůTOPlist